De wijken Zandberg en Sportpark gaan na de zomervakantie in gesprek over het verbeteren van de leefbaarheid in de wijk. 

Aanvankelijk zou gekeken worden naar de mogelijkheid om gereguleerd parkeren in te voeren, maar dat plan gaat niet door omdat de parkeerdruk niet het enige probleem bleek te zijn. 

De gesprekken vinden plaats onder de noemeer wijkplanproces.  Daarin benoemen bewoners en andere betrokkenen de knelpunten in de wijk en bespreken ze hoe ze de wijk met elkaar leefbaar en prettig kunnen houden. De gemeente faciliteert het gesprek en stemt de uiteindelijke aanpak af op de uitkomst van de conversaties.

Louis Magilse, voorzitter van de wijkraad Zandberg-Oost, is blij met de oplossing. “Wij vinden het een goede stap omdat we daarmee de problematiek zoals hij leeft in de wijk vanuit meerdere invalshoeken kunnen beschouwen met de bewoners en dan ook gerichte oplossingen kunnen bedenken. Bij gereguleerd parkeren is er maar één oplossing en dat is wel of niet. En daarvoor was in de wijk veel verdeeldheid.”

Vertrouwen

Magilse vertrouwt erop dat het wijkplanproces tot een aantal oplossingen zal leiden. “Leefbaarheid is natuurlijk parkeerproblemen, maar dat is ook: is de wijk goed toegankelijk en wordt er hard gereden. Een aantal aspecten spelen een rol. Of je al die problemen op kunt lossen, is de vraag. Maar ik denk wel dat een aantal zaken opgelost kunnen worden.”

Vorig jaar bleek tijdens een informatiebijeenkomst al dat er te weinig draagvlak was voor een onderzoek naar de parkeerdruk. Met name omdat de bewoners behoefte hadden aan een breder gesprek dan alleen een gesprek of onderzoek over parkeerdruk, laat de gemeente weten. Daarop is besloten om geen parkeeronderzoek op te starten en breder te kijken naar sterke en zwakke punten in de wijk.