Van den Wijngaart, aardbeienteler in Ulvenhout, heeft een vergunning aangevraagd voor de bouw van huisvesting voor maximaal honderd seizoensarbeiders. 

Het college staat positief tegenover het verzoek en wil medewerking verlenen aan het wijzigen van het bestemmingsplan.

De aardbeienteler aan de Strijbeekseweg in Ulvenhout heeft nu ook al seizoensarbeiders gehuisvest, maar de huidige voorziening is volgens hem verouderd. De huisvesting is voor maximaal honderd seizoensarbeiders en voor in totaal maximaal zes maanden per jaar.

De arbeiders zullen alleen op het bedrijf van Van den Wijngaart werkzaam zijn. De nieuwe loods, waarin de arbeiders moeten worden gehuisvest, wordt gebouwd binnen het voor het bedrijf in het bestemmingsplan opgenomen bouwvlak.

Buren

Volgens Van den Wijngaart zelf is er in overleg rekening gehouden met de wensen van de omwonenden. Het plan is doorgesproken met de buren van het bedrijf en het bouwplan is naar aanleiding van die gesprekken nog aangepast. De aanpassingen hebben te maken met de hoogte van het gebouw ter hoogte van de huizen van de buren.

Dit is aangepast naar één laag gegaan. Ook de bescherming van de privacy in de tuinen door weinig tot geen ramen aan die zijde in het gebouw te maken valt onder de aanpassingen.

De aardbeienteler zegt dat de gesprekken positief zijn verlopen en vond het vanzelfsprekend om de bouwplannen eerst door te nemen met de naastliggende bewoners. "Als men bezwaar heeft tegen deze plannen, kunnen ze dit nog maken tijdens de terinzagelegging. Op dit moment verwacht ik niet dat er veel bezwaren komen."

Het plan is in te zien via de gemeentelijke website.