Het geld in de Bredase begroting wordt de komende jaren minder star gelabeld, dan voorheen het geval was. “Op die manier kunnen we kansen pakken als ze zich voordoen”, aldus wethouder Financiën Paul de Beer.

Voor de komende 2,5 jaar heeft de stad 25 miljoen vrij te besteden. “Maar wel met het uitgangspunt dat er een goed plan onder ligt”, benadrukt De Beer tijdens de presentatie van de Voorjaarsnota 2016. Gelijktijdig voegt de stad meer geld toe aan het investeringsbudget.

Het geld komt vrij omdat Breda onder meer een meevaller had in de gelden die van het Rijk komen, maar ook omdat de risicoreserve die voor het uitvoeren van de overgedragen rijkstaken vervalt. “Daarvoor hadden we 20 miljoen staan.”    

Voorbeelden van een kans pakken is de aankoop van verschillende gebieden aan de rand van de stad. Breda koopt dit jaar voor vijf ton land in de Vierde Bergboezem en ter hoogte van de Spinolaschans en Hoge Vuchtpolder.

Meer vrijheid in de besteding kan ook betekenen dat Breda zorgvastgoed kan aankopen, waarmee dan huisvesting voor statushouders gerealiseerd kan worden.

Bovendien vraagt ook Breda Begroot om een minder starre financieringspolitiek. In dat experiment, dat nu gaande is in Prinsenbeek en Princenhage, krijgen wijkbewoners zeggenschap over waar in hun ogen geld in de wijk besteed moet worden. Die flexibiliteit zit hem soms in kleine dingen. “Bijvoorbeeld dat er niet beschreven staat maaiwerkzaamheden singels, maar maaiwerkzaamheden.”

In de Voorjaarsnota 2016 staan meerdere concrete zaken waarvoor geld is gereserveerd voor dit of komend jaar. Zo moet er begin 2017 een concreet plan liggen voor het doortrekken van de Nieuwe Mark, is er - beperkt - geld voor de verbouwing van Mezz, de bouwschuren van carnavalswagens voor de BCV.

Ook is er structureel twee ton per jaar extra voor de vrouwenopvang en voor de aanpak van georganiseerde drugscriminaliteit. Voor de dance- en sportevenementen is eveneens geld gereserveerd, evenals voor het vieren van het jubileum van de Vrede van Breda.