De gemeenteraad ziet het nog niet zitten om zich uit te spreken op het opvangen van meer asielzoekers in Breda. 

CDA’er Peter Elbertse vroeg zijn collega-raadsleden donderdagavond om toe te zeggen dat Breda bereid is om meer asielzoekers op te vangen dan de huidige vierhonderd.

Dat voorstel werd weggestemd. Alleen GroenLinks stemde samen met het CDA voor. Onlangs presenteerde Commissaris van de Koning Wim van de Donk een plan waarin heel Brabant samen 7200 vluchtelingen zou opvangen. In dat plan is het aantal per gemeente en regio verdeeld naar het aantal inwoners.

Voor Breda zou dat betekenen dat de stad nog 438 extra vluchtelingen zou moeten opvangen, boven het aantal van vierhonderd mensen dat de stad nu al huisvest. In de Baronie van Breda zou het gaan om iets meer dan duizend vluchtelingen.

Elbertse hoopte dat Breda zich alvast kon voorbereiden op die taakstelling door uit te spreken dat de stad meer dan de huidige vierhonderd wil opvangen. Daarnaast zou de stad alvast op zoek moeten gaan naar extra locaties die geschikt zijn voor vluchtelingenopvang. Een standpunt dat niet werd gedeeld door de meeste van de andere partijen.

Verantwoordelijkheid

“Bij de nieuwjaarsreceptie riep Van de Donk nog dat de afdelingen ‘makkelijke oplossingen is gesloten”, stelde Thierry Aartsen (VVD). “Nu heeft hij het aantal vluchtelingen even verdeeld in een excelsheet en is het loket weer open.” Volgens Aartsen gaat de Commissaris van de Koning ook uit van een veel te hoog aantal asielzoekers dat opgevangen moet worden.

De VVD vindt dat Breda ten opzichte van andere gemeenten in de regio al genoeg verantwoordelijkheid neemt.

In dat laatste punt werden ze deels gevonden door de SP. “Sommige gemeenten doen veel, zoals Gilze en Rijen”, sprak Bas Maes. “Anderen, zoals Breda, wat je mag verwachten. En sommigen doen niets. We vinden het plan van Van de Donk goed, zijn het met CDA eens dat je verantwoordelijkheid moet nemen, maar ‘een broedende kip moet je niet storen’”, zegt Maes, refererend aan het overleg dat gaande is in de regio.

"Er wordt overlegd, dus dan moet je dat overleg niet verstoren door nu al uitspraken te doen over het al dan niet opnemen van meer vluchtelingen. Daarnaast moet de gemeente zich niet vastpinnen op het getal van 800 vluchtelingen," zegt Trots/OPA.

“Er wordt nu gewerkt met de regio, laat de wijze mensen hun werk doen”, zegt Yvonne de Heer. “Want de regio is nu aan zet. We moeten vertrouwen hebben in wethouder Van Lunteren en burgemeester Depla," besloot de PvdA.

Bereidwillig

Jammer, vond Monica Tecklenburg (GroenLinks): “Als het COA een aanbod krijgt van de gemeente is dat prettig. Er is meer plek nodig dan er nu is.” GroenLinks vond de timing van het voorstel niet best aangezien er al overleg is in de regio, maar was het wel eens met de inhoud.

“Ik vind gewoon dat we als Breda meer mensen moeten opvangen," zegt CDA-er Elbertse. “Het zou ons sieren als we zelf actie ondernemen. Maar daar hoor ik geen bereidwilligheid voor.”