De uit de SP-fractie gestapte Jamal el Kaddouri is de SP nog een flink bedrag verschuldigd, zo beweert afdelingsvoorzitter Michel Verschuren.

In een schriftelijke reactie op het opstappen van El Kaddouri uit de Bredase SP-fractie schrijft hij: "Feit blijft wel dat hij bij de landelijke partij nog aan financiële verplichtingen moet voldoen. Hij heeft voorafgaand aan zijn raadslidmaatschap ingestemd met de afdrachtregeling waarbij een deel van de raadsvergoeding afgedragen wordt. In de praktijk is hier niets van terecht gekomen."

Verschuren stelt dat El Kaddouri vanwege zijn persoonlijke financiële situatie een maximale compensatie kreeg waardoor hij in de afgelopen twee jaar niks hoefde af te dragen.

Verschuren: “Sterker nog: door een foutieve voorstelling van zaken van zijn kant, heeft de partij nog een aanzienlijk bedrag van hem tegoed. Dat bedrag zal hij hoe dan ook terug moeten betalen.”

El Kaddouri ontkent de gang van zaken die Verschuren schetst. “Er is vorig jaar iets fout gegaan met mijn Belastingaangifte”, vertelt hij. “Mijns inziens mede door miscommunicatie vanuit de penningmeester SP landelijk. Na lange intensieve e-mailcorrespondentie kreeg ik nog steeds geen duidelijke antwoorden op mijn vragen. Ik ben in overleg met de penningmeester om dit binnenkort goed te bespreken. Niets meer en niets minder dan dat.”

Ruis

Hij noemt het feitelijk onjuist en spreekt van 'ruis' van de SP, waarbij de partij volgens hem niet op de inhoud ingaat. "Bas Maes en Michel Verschuren noemen iets wat eigenlijk niet eens speelt en waarvan zij zelf de feiten niet kennen. Dat is in de kern het probleem van de SP. De SP haalt de aandacht weg van het onderwerp door iets onbenulligs, een bijzaak of zelfs een onjuistheid te noemen. Het onderwerp is in dit geval mijn vertrek en mijn overwegingen. Daar gaat de SP niet op in."

Hij verwijst daarbij nogmaals naar zijn brief die hij stuurde aan de burgemeester. “Er is intern veel ruis en er wordt veel tijd besteed aan onbenulligheden en bijzaken. Met teleurstelling merk ik dat de SP zich teveel laat beïnvloeden en daardoor niet bezig is met de kerntaak: het opkomen voor de sociaal en economisch zwakkeren in onze samenleving.”