Breda heeft samen met de provincie en de gemeente Tilburg opdracht gegeven voor een onderzoek naar de modernisering van het warmtenet. 

Dat meldt de Bredase wethouder Paul de Beer deze vrijdag in een brief aan de raad.

Breda heeft hierover 10 maart een brief gestuurd aan Ennatuurlijk, leverancier van warmte voor onder meer 13.000 huishoudens in Breda. Aanleiding voor de brief was de al eerder duidelijk geworden aanstaande sluiting van de Amercentrale. Het contract voor elektriciteitslevering eindigde al in 2024. Het kabinet is nu voornemens de centrale al per 2020 te sluiten.

Ennatuurlijk heeft aangegeven mee te werken aan het onderzoek. De maatschappij gaf eerder aan dat als vervanging van de Amercentrale gedacht werd aan biomassa en restwarmte vanuit de afvalverbrandingsinstallatie in Moerdijk. Dat laatste is volgens de Beer geen goed plan.

“Het verbranden van afval niet duurzaam, om dat er ook steeds minder afval wordt verbrand. Bovendien vergt dit een enorme investering om vanuit Moerdijk een aansluiting te maken op het warmtenet. Dat maakt toekomstige innovatie lastig.”

Volgens De Beer moet gezocht worden naar een systeem dat gebruiksvriendelijker is en daarmee ook kostenvriendelijker. Hij constateert dat het draagvlak voor collectieve warmtevoorziening afneemt, zoals volgens hem ook de vraag naar warmte afneemt, onder meer door betere isolatie en initiatieven als nul-op-de-meter-woningen.

Het onderzoek, uitgevoerd door een onafhankelijk deskundige, moet eind juni tot een actieplan leiden. Daarin moet ook duidelijk worden wat er tussen 2024 en 2040 zou moeten gebeuren.

Breda '97 vroeg zich ook af of Breda door het Rijk geïnformeerd was over de voorgenomen eerdere sluiting. De Beer: “Nee, terwijl wij wel over onze voornemens tot een onderzoek met het ministerie hadden gecommuniceerd.”