Als het aan de Bredase VVD ligt wordt er binnenkort gesproken over het uitrusten van handhavers met bodycams. 

Met deze kleine camera’s, die aan het vest van een agent of handhaver zijn bevestigd, moeten risicovolle situaties goed op beeld worden vastgelegd. Een meerderheid van de raad lijkt geinteresseerd om verder te spreken over het idee.

Dat kwam naar voren uit de bespreking over de Veiligheidsmonitor van de gemeente. Over het algemeen gaat het qua veiligheid in Breda steeds een stukje beter maar, zegt Rick Zagers (VVD), ‘Helaas gaat het werk van bijvoorbeeld gemeentelijke handhavers vaak gepaard met agressie of geweld’. Daar zouden camera’s die door de handhavers gedragen worden in kunnen helpen.

'Hoe moeten we werken met die bodycams?'

Een interessant idee in veiligheidsperspectief, vond burgemeester Depla. Binnenkort volgt daar dus een bespreking over. In de Verenigde Staten worden de apparaatjes al veelvuldig gebruikt. Daar zie je duidelijk dat de discussie niet eens zozeer gaat over de aanschaf van de camera’s, maar over het gebruik. Wanneer mag of moet de camera aan? Wanneer is het een inbreuk op de privacy? Hoe lang bewaar je de beelden? Hoe waterdicht is het systeem - dat vaak duur is.

Dat soort vragen zijn daar aan de orde en daar zal Breda ook over na moeten denken. Zoals SP’er Maurice Spapens zei: “Het moet duidelijk zijn dat men met hun tengels van onze mensen af moet blijven. Maar er zijn nog wel vragen. Als zij (de handhavers) naar buiten gaan, staat zo’n ding dan al aan? Of gaat ‘ie pas aan als het nodig is?”

'Preventie moet uit de wijken komen'

Verder bleek uit de Veiligheidsmonitor dat het gevoel van veiligheid in de wijken omhoog is gegaan, maar nog steeds voelt een kwart van de Bredanaars zich wel eens onveilig in de eigen buurt. Vanuit de raad kwam dan ook sterk de roep om die veiligheid ook weer uit de wijk te halen.

Dat kan door nog meer in te zetten op buurtpreventieteams of door aan te sluiten bij een project als ‘1000 ogen’, stelde D66 voor. “Scholen, sportverenigingen, taxi- en busschauffeurs zouden voor ons ogen en oren kunnen zijn”, merkte Tim van het Hof op. “De straatsoldaten”, vulde Spapens aan. “Postbodes, mensen van de KMA, wie dan ook.”

De PvdA hoopt dat de gemeente daarin wil ondersteunen. “Het moet niet zomaar overgelaten worden aan de goede wil. We moeten daar vanuit de overheid of de wijkagent in helpen. Met de juiste coaching kunnen we de wijk op gang helpen.”

Iets waar burgemeester Paul Depla het roerend mee eens was. “Er speelt al een hoop in de buurtpreventie, er zijn al wel whatsappgroepen en mensen die opletten. Wat mij betreft moet het initiatief vanuit de wijken en burgers komen, maar we kunnen ze zeker ondersteunen en op het juiste spoor helpen.”