Breda vraagt aan de stad wat voor ideeën er zijn voor het pand van het Breda's Museum. Dat pand komt eind dit jaar grotendeels leeg te staan.

Het Breda's Museum, dat in het voormalige militaire gebouw aan de Parade zit, gaat per 2017 verder met MOTI in het pand aan de Boschstraat.

In het plan voor het nieuwe museum wordt al kort gesproken over een Kunsthal, waar losse exposities zouden kunnen worden gehouden. Ook festivals als Breda Photo zouden op die manier gebruik kunnen maken van de ruimte.

Het plan voor de Kunsthal is in het museumplan niet verder uitgewerkt. Duidelijk is dat de gemeente van het pand afwil. Vanaf eind deze maand kunnen partijen hun ideeën aandragen bij de gemeente. Dat kan tot eind juni.

Herontwikkeling

"Deze open marktconsultatie moet bijdragen aan het helder krijgen van de voorwaarden waaronder de markt bereid is de Parade te herontwikkelen, maar ook zeker bij het inventariseren van de ideeën en mogelijkheden die 'de markt' ziet qua programmatische en kwalitatieve invulling van een in de toekomst herontwikkelde Parade", schrijft wethouder Paul de Beer in een brief aan de gemeenteraad.

In het verleden hebben verschillende partijen al eens luchtballonnetjes opgelaten over een nieuwe functie. Zo werd al eens gesproken over een luxe hotel, liet de Rooi Pannen al eens zijn oog vallen op het pand en viel het gebouw in de mogelijke komst van de Voetbalexperience naar Breda.