De duobak heeft zijn langste tijd gehad. Dat meldt de gemeente Breda naar aanleiding van de afvalsamenwerking tussen Breda en Moerdijk. 

De komende twee jaar wordt de vuilniscontainer gefaseerd afgeschaft.

Wethouders Jaap Kamp van gemeente Moerdijk en Paul de Beer van Breda tekenden deze week een samenwerkingsovereenkomst. In deze overeenkomst hebben ze afspraken gemaakt over de transitie Van Afval Naar Grondstof (VANG).

"Samen gaan de beide gemeenten de grote uitdaging aan om te streven naar een duurzame samenleving waarbij in de toekomst geen plek meer is voor restafval. Afval is in de toekomst een hoogwaardige grondstof die oneindig herbruikbaar is", aldus de gemeenten in een persbericht.

Afvalloos

Meer afvalscheiding bij de woning betekent dat de duobak de langste tijd heeft gehad, aldus de gemeente. Het beter scheiden van afval vraagt volgens de gemeente om andere oplossingen. Hoe dat precies in zijn werk gaat, moet in de loop van dit jaar duidelijk worden.

Moerdijk profiteert van de Bredase systematiek en kan door aan te haken bij Breda gefaseerd omschakelen. "Alle gemeenten in de regio zijn bezig met hetzelfde doel: minder restafval en meer gescheiden inzamelen", aldus De Beer. "Zo kunnen we van materialen als plastic en papier weer nieuwe grondstoffen maken. Als we dat samen doen, maken we echt meters op weg naar een afvalloze regio."

Breda is met andere gemeenten in de regio in overleg over samenwerking op het gebied van bijvoorbeeld inkoop, uitwisseling van kennis en personeel. "Met Moerdijk zijn we al een stap verder en gaan we echt gezamenlijk de afvalinzameling uitvoeren."