De Oude Vest gaat de komende maanden flink op de schop. Dat is nodig voor de volgende fase van het restaureren van het oude stadsriool.

Om het werk mogelijk te maken, wordt de rijbaan van de Oude Vest, vanaf het Kloosterplein tot aan de Keizerstraat verplaatst naar de zijde van de Parade. Zo kan het verkeer tijdens het werk veilig gebruik blijven maken van de Oude Vest, in twee richtingen.

Volgens de planning wordt vóór de zomer de rijbaan verlegd, zodat na de zomervakantie het ondergronds restauratiewerk kan starten. De restauratie van dit deel van het stadsriool duurt tot februari 2017.

Bomen

Om het werk mogelijk te maken worden de twaalf lindebomen in de groenstrook in het midden van de Oude Vest gekapt. Na de restauratie wordt de bestaande situatie weer teruggebracht en plant de gemeente weer nieuwe bomen.

Het werk aan de Oude Vest is een vervolg van het restauratiewerk dat in 2014 werd gestart. Toen ging het om het deel tussen het Kloosterplein en het Valkenberg. Dit deel van het werk is afgerond.

Alle woningen en bedrijfspanden die aan de Oude Vest grenzen, krijgen een bouwkundige inspectie. Dat gebeurt in de tweede helft van mei vóórdat de rijbaan wordt verplaatst. Bewoners aan de kant van de Oude Vest kunnen volgens de gemeente hinder ondervinden van extra verkeersgeluid, omdat het verkeer dichter langs de gevel rijdt.