De eerste statushouders nemen naar verwachting half mei hun intrek in de drie woningen aan de Eglantier in Prinsenbeek. 

Dat meldt de gemeente Breda in een bericht aan de omwonenden.

De gemeente heeft voor vijf jaar toestemming gegeven aan Laurentius om kamerbewoning in de huizen toe te staan. 20 april houdt de gemeente nog een inloopbijeenkomst in de Drie Linden waar omwonenden vragen kunnen stellen.

De verhuis van de bewoners volgt op het verstrijken van de bezwaartermijn op 4 mei. Voor de vergunning hebben de bezwaren geen gevolgen, aldus de gemeente. In Prinsenbeek ontstond onrust over het voorgenomen besluit. Volgens de buurtbewoners zou de samenstelling van de kamerbewoners - alleenstaande mannen - niet passen in de wijk, waar vooral gezinnen wonen.

De 12 bewoners verhuizen groepsgewijs, schrijft de gemeente. “Als eerste komen in iedere woning twee mensen te wonen. Na ongeveer twee weken komt de derde bewoner van iedere woning. En dan nog eens twee weken later nemen de laatste bewoners hun intrek.”

De gemeente en Laurentius stellen een beheergroep in, waarin de buurt, de gemeente en Laurentius de stand van zaken kunnen bespreken. “De ervaring elders in Breda leert dat in een beheergroep snel geschakeld wordt en zaken snel bij de juiste partij aan de orde worden gesteld.”

In de brief aan de buurt zegt de gemeente toe voor extra toezicht te zorgen vanaf het moment dat de nieuwe bewoners hun intrek nemen in de woningen.