Een wijk met tijdelijke huisjes zoals de Heijmans One of de Lite Home is voor Breda nog niet in zicht. 

Dat geeft wethouder Patrick van Lunteren desgevraagd aan. De periode waarin tijdelijk van het bestemmingsplan kan worden afgeweken blijkt te kort.

Breda mag, net als andere gemeenten, voor een periode van tien jaar een ontheffing op het bestemmingsplan verlenen. “Die periode blijkt het grote struikelblok voor het businessmodel”, aldus Van Lunteren. “Bedrijven met wie we praten krijgen het niet rond gerekend. Bij vijftien of twintig jaar kan dat wel. Die toezegging kan ik echter niet doen.”

Eigendom van de grond is een ander probleem. “Als er grond beschikbaar is, dan is het vaak niet onze grond”, stelt de wethouder. “En het is niet onze investering.” Overigens telt de investering die de gemeente moet doen ook mee. “Denk aan riolering, water en elektriciteit.” Ook dat moet lonen.

De Bredase wethouder heeft zijn hoop gevestigd op minister Blok en staatssecretaris Dijkhoff, die samen kijken naar mogelijkheden voor tijdelijke woonruimte. “Daarnaast kijken we naar andere mogelijkheden, zoals tijdelijke invulling van kantoorruimte als woning. Ook zijn er gesprekken met woningcorporaties en zorgaanbieders over het tijdelijk omkatten van zorginstellingen tot woonruimte.”

Van Lunteren noemde voorafgaand aan de plaatsing van de Heijmans One een termijn van een jaar waarbinnen meerdere woningen geplaatst zouden zijn. Inmiddels blijkt dat weerbarstig. “Er zitten veel haken en ogen aan. Ik durf er geen termijn meer aan te koppelen, maar zoals ik aan de raad ook heb gezegd, liever vandaag dan morgen.”