Het kabinet wil voor 2020 twee kolencentrales sluiten om daarmee de CO2-uitstoot te verminderen. Een van de centrales die dicht moet is de Amercentrale in Geertuidenberg.  

Met restwarmte van de centrale wordt onder meer een flink deel van Breda voorzien van stadsverwarming.Onder meer een flink deel van de Haagse Beemden en Hoge Vucht zijn op dit warmtenet aangesloten en daardoor afhankelijk van de centrale voor warm water en verwarming. De huizen hebben geen gasaansluiting.

Volgens Breda’97 staat Breda door deze mededeling van het kabinet voor een grote opgave om alternatieve voorzieningen te treffen. De fractie wil weten of het kabinet Breda heeft geïnformeerd over dit voornemen. Als dat niet zo is, dan moet het college aandringen op snel overleg.

Als er wel overleg is geweest, dan wil de fractie weten of er alternatieven bekend en besproken zijn. Een paar jaar geleden was Breda voornemens een kleine biomassacentrale te bouwen. Die was eigenlijk bedoeld voor 600 woningen die gebouwd zouden worden. In 2012 werd dat project afgeblazen, nadat er wel 3,5 miljoen euro aan was uitgegeven. 

De fractie vraagt zich af voor hoeveel huishoudens de contractuele verplichtingen in kaar moeten worden gebracht.