De termijn voor het indienen van schadeclaims tegen de geluidsoverlast van de Thalys over de HSL-Zuidlijn is met vijf jaar verlengd. Dat heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu besloten.

Het indienen van schadeclaims tegen geluidsoverlast was eerder mogelijk tot 1 januari 2017. Nu loopt dit termijn af op 1 januari 2021.

Uit onderzoek is gebleken dat er langs het traject in circa 622 gevallen sprake is van overschrijding van de geluidsoverlast. Uit metingen die zijn gedaan, blijkt dat bij de aanleg van de HSL-Zuid de getroffen maatregelen minder effect hebben dan vooraf gedacht.

"De norm voor geluidsbelasting ligt bij deze huizen niet op 57dB zoals dat hoort, maar bijvoorbeeld op 64", gaf Floris van de Vooren van Stichting Geen Gehoor HSL-Zuid al eerder aan. Rond Breda hebben 61 woningen te maken met een overschrijding van 1 decibel.

Stichting Geen Gehoor behartigt de belangen van huizenbezitters rondom de HSL-lijn.