De kick-off van een nieuwe netwerkbijeenkomst voor jong-bestuurders in Breda vond donderdagavond plaats op het gemeentehuis in Breda.

 Ruim dertig bestuurders waren aanwezig op de eerste bijeenkomst, een initiatief van onder meer Tim van het Hof van D66 Breda en Rick Zagers van VVD Breda.

Het bestuurdersnetwerk is speciaal geïnitieerd voor jonge Bredanaren tot en met dertig jaar, die actief betrokken zijn in het Bredase verenigings- en bestuursleven.

“Het is een soort jong-bestuurders borrel. Deze groep is erg betrokken bij de stad en het verenigingsleven in Breda. Als jonge raadsleden hebben we concreet gekeken naar wat interessant zou zijn voor deze groep. Het leek ons leuk deze mensen bij elkaar te brengen en boeiende sprekers op dit soort bijeenkomsten neer te zetten”, vertelt Rick Zagers van VVD Breda.

Ook burgemeester Paul Depla was aanwezig tijdens de kick-off om de groep toe te spreken en zijn visie te delen met de jong-bestuurders. Ook deelde hij zijn eigen ervaringen als netwerker met de jongeren.

Het initiatief komt van onder andere Tim van het Hof van D66 Breda, Jeroen Bruijns van CDA Breda, Thierry Aartsen en Rick Zagers van VVD Breda. “We vonden het interessant voor jonge bestuurders met verschillende achtergronden om elkaar op deze manier beter te leren kennen. Deelnemers kunnen betrokkenen uit de Bredase jongerenraad, alle studie- en studentenverenigingen, sportverenigingen, muziekverenigingen en politieke jongeren organisaties zijn”, zegt Van het Hof over de doelgroep.

Het achterliggende doel van de bijeenkomsten: het actief houden van deze jongeren in de stad. Zagers: “We willen het enthousiasme hoog houden. Zij zijn de toekomst. De meerwaarde voor deze jong-bestuurders is dat ze ook laten zien dat er naast de studie extra inzet is getoond. Ik denk dat je op de arbeidsmarkt, die in deze tijd moeilijk is voor jongeren, een streepje voor hebt door middel van je opgebouwde ervaring.”

Volgens Van het Hof geven de bestuursnetwerken kleur aan Breda. “Op deze manier zorg je er voor dat jonge bestuurders elkaar weten te vinden. Het gaat niet alleen om het delen van kennis, maar ook om de ontwikkeling en ontplooiing van deze jongeren.” Ook Breda-Actief was aanwezig op de netwerkbijeenkomst. “Breda-Actief zit diep geworteld in Breda en heeft organisatorisch een groot netwerk. Breda-Actief organiseert bijvoorbeeld cursussen over penningmeesterschap”, licht Van het Hof toe.

Hij vond de bijeenkomst naar meer smaken. “Het was fantastisch. Ik heb ook een rondje mogen geven door het stadhuis zodat ik kon laten zien wat de gemeenteraad precies doet. De volgende bijeenkomst volgt zeer snel. We hebben iedereen gevraagd dan nog iemand extra mee te nemen, zodat we steeds meer kunnen uitbreiden als netwerk.”