Gemeente Breda wil de schuldhulpverlening in Breda meer gaan uitbreiden en de focus verschuiven naar het voorkomen en de nazorg van problematische schuldensituaties. 

In 2015 maakten in Breda 379 mensen gebruik van het zogenoemde budgetbeheer. Het opgestelde meerjarenplan laat zien welke richting gemeente Breda de komende twee jaar wil inslaan als het gaat om schuldhulpverlening. 

De gemeente wil de financiële hulp en begeleiding verder uitbreiden en integreren om er voor te zorgen dat mensen in een beginnende schuldensituatie niet dieper in de schulden komen te zitten.

Ook staat in het plan dat er vanaf 2016 budgetbeheer voor zzp'ers, statushouders en mensen in een lastige situatie beschikbaar moet komen.

Budgetbeheer voor zzp'ers houdt in dat de vaste lasten van zelfstandig ondernemers die het financieel moeilijk hebben, worden doorbetaald door de gemeente, zodat de focus volledig gelegd kan worden op de bedrijfsvoering.

Ontslag

Ook mensen die in een lastige periode zitten, bijvoorbeeld na ontslag of tijdens rouwverwerking, komen in aanmerking voor schuldhulpverlening.

Daarnaast komt er budgetbeheer voor statushouders met als doel rust en tijd te creëren voor inburgering en er voor te zorgen dat achterstanden in huur, zorg en energie te voorkomen zijn. Voor de groepen waarvan te verwachten is dat er financiële knelpunten kunnen ontstaan, wordt er ook gekeken naar de juiste begeleiding.

In 2015 ging het in gemeente Breda totaal om 379 klanten die per 31 december van dat jaar in budgetbeheer zaten. Op dit moment is het budgetbeheer in Breda in drie soorten onderverdeeld, namelijk basis, plus en totaal. In de plus en totaal is begeleiding verplicht. Deze begeleiding wordt door de kern- en ketenpartners die budgetplannen opstellen uitgevoerd, met als doel dat de klant zijn of haar financiën zelf weer kan beheren.

In de tweede helft van 2018 zal een nieuw meerjarenplan worden aangeboden aan de gemeenteraad.