BREDA - In Breda hebben brachten 39.972 mensen hun stem uitgebracht over de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie (EU) en Oekraïne. In Breda wonen 138.527 kiesgerechtigde mensen. Het opkomstper­cen­tage ligt daarmee op 28,9 %.

Dat blijkt uit de voorlopige uitslag van het referendum, dat de gemeente Breda woensdagavond bekendmaakte. Van de mensen die hebben gestemd, hebben 16.821 kiezers (42,7 %) voor de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie (EU) en Oekraïne gestemd. 22.212 kiezers (56,3 % van de uitgebrachte stemmen) stemden in Breda tegen de associatieovereenkomst. De definitieve uitkomst wordt donderdag vastgesteld door de burgemeester.

Landelijk lijkt de opkomst iets boven de 30% uit te komen. Daarmee is het eerste raadgevende referendum geldig. Premier Mark Rutte heeft aangegeven de Nee-stem serieus te nemen. Overigens hoeft dat niet te betekenen dat Nederland de overeenkomst afwijst, het gaat om een raadgevend referendum. Als de regering het belang om in te stemmen groter acht, dan kan het de 'ja' die het eerder wilde geven bekrachtigen.