De Raad van State heeft deze woensdag de laatste bezwaren tegen de ontwikkeling van woonwijk Foresta in Ulvenhout verworpen. Dat betekent dat de weg vrij is voor de bouw van 28 woningen aan de rand van het Ulvenhoutse bos.

De verwachting is dat nog in de eerste helft van dit jaar de verkoop van de woningen wordt gestart.

Met de uitspraak van de Raad van State is een eind gekomen aan een traject dat al vijf jaar duurt. In 2011 kwam de ontwikkelaar voor het eerst met het plan voor het project aan het Hertespoor.

De plannen voor 28 woningen kwamen destijds in de plaats van het plan voor twee appartementengebouwen. Omwonenden maakten bezwaar tegen de hoogte daarvan.   

In 2013 hoopte Van Hofwegen te kunnen beginnen. Nieuwe bezwaren staken daar toen een stokje voor. De laatste bezwaren betroffen het grondwaterpeil in het omliggende bosgebied, dat is bestempeld tot Natura2000-gebied, en het stikstofgehalte van de bodem. De nieuwbouw zou een bedreiging zijn voor het bos. Dat bezwaar is nu verworpen door Raad van State.