De Emerparklaan krijgt nieuw asfalt. Het gaat omhet gedeelte van de Emerparklaan tussen de Backer Ruebweg en Moerlaken. Het werk begint 8 april en duurt tot en met 1 juli 2016.

Tijdens de werkzaamheden ondervindt het verkeer enige hinder, aldus de gemeente. Twee weekenden is gedeeltelijke afsluiting van twee kruispunten noodzakelijk..

De Emerparklaan die dateert uit de jaren 80, is aan een onderhoudsbeurt toe. Het oude asfalt wordt gedeeltelijk verwijderd en vervangen door nieuw asfalt. “Spoorvorming en wateroverlast behoren dan weer tot het verleden. Ook krijgen enkele kruisingen nieuwe geleidebanden”, geeft de gemeente aan.

Het werk begint met een weekend werk aan de kruising Emerparklaan - Moerlaken. Dat kruispunt is van vrijdagavond 8 april tot en met maandagochtend 11 april voor verkeer afgesloten. In het weekend van vrijdag 29 april tot en met zondag 1 mei zijn de werkzaamheden aan de kruising Emerparklaan - Peerdsbroek. Dat is dan voor het verkeer afgesloten.

De overige werkzaamheden aan de Emerparklaan vinden in fases plaats van maandag tot en met zaterdag van 07.00 tot 19.00 uur. Doorgaand verkeer is ook dan niet altijd mogelijk. Verkeersborden ter plekke wijzen op omleidingen.