Inwoners van de wijk Gageldonk in de Haagse Beemden zijn zich het afgelopen jaar sterker onveiliger gaan voelen dan inwoners van andere wijken. Dat blijkt uit de Veiligheidsmonitor die de gemeente Breda maandag heeft gepubliceerd.

Ten opzichte van de vorige keer is zowel het slachtofferschap van dreiging en mishandeling als de beleving van drugsoverlast fors verslechterd. In Gageldonk nam ook de jongerenoverlast toe.

Toename van de ervaren dreiging is afkomstig door een stijging op alle vlakken van dreiging waarover vragen zijn gesteld. Hierbij gaat het om over overlast van groepen jongeren, jeugdcriminaliteit, bedreiging, mensen die op straat worden lastiggevallen, drugsoverlast, gewelddelicten, straatroof en vrouwen/meisjes die op straat worden nagefloten.

In de wijk wordt ook de verkeersveiligheid als verslechterd ervaren. Daarbij gaat het om  overlast van te hard rijden, geluidsoverlast door verkeer, agressief rijgedrag en parkeeroverlast.

De waardering voor de inzet van de gemeente als het gaat om veiligheid en leefbaarheid is in Gageldonk ook het laagst van heel Breda. De gemeente krijgt een 5,7. In de Belcrum zijn bewoners het meest tevreden, daar krijgt de gemeente een 7,0.

In de monitor staat de aanbeveling de oorzaak van deze verslechtering van de beleving van de bewoners te onderzoeken. Daarbij zou de gemeente de relatie moeten bekijken tot de cijfers en de beleving van de professionals. “Ontwikkel een aanpak op basis van deze onderzoeksresultaten”, valt er te lezen.