Als de Bredanaar zijn of haar veiligheidsgevoel in een cijfer moet uitdrukken is dat een 6,7. Dit blijkt uit de veiligheidsmonitor 2016, een onderzoek gedaan door de gemeente Breda.

Dit zou betekenen dat de Bredanaar zich iets veiliger voelt dan in 2013.  Toen was het cijfer gemiddeld een 6,5.  Van de ondervraagden geeft 8% aan dat hij of zij de veiligheid in de buurt verbeterd vindt, 22 procent vindt deze verslechterd. 60% ervaart de veiligheid hetzelfde als het jaar ervoor.

In het Centrum en de Hoge Vucht voelen Bredanaars zich het minst veilig. De toename van het onveilige gevoel in het Centrum heeft vooral te komen met de beleving van toegenomen jongerenoverlast, blijkt uit de Veiligheidsmonitor.  In de Hoge Vucht heeft de stijging te maken met de beleving van toegenomen drugsoverlast in de Biesdonk. Hier gaat het om zowel drugsgebruik als het verhandelen ervan.

De bewoners van Schorsmolen, City, Fellenoord, Gageldonk, Wisselaar en Biesdonk voelen zich het meest onveilig in de buurt. Vooral in Gageldonk en Blauwe Kei is de groep die zich weleens onveilig voelt in de buurt gegroeid. Daarentegen zijn er meerdere buurten waar de beleving zich positief heeft ontwikkeld, blijkt uit het onderzoek.

Een van de aanbevelingen van de monitor is dat onderzocht moet worden waar de verslechtering van de veiligheidsbeleving van bewoners in Gageldonk vandaan komt.