Ooit afgevraagd hoe het in Breda en omstreken is gesteld met luchtkwaliteit, omgevingsgeluid en geur en wat dit voor uw gezondheid betekent? Milieugedeputeerde Johan van den Hout lanceerde donderdag acht nieuwe kaarten voor Noord-Brabant.

De kaarten geven in kleuren en scores van 1-8 scores aan hoe geluid, geur en luchtverontreiniging jouw omgeving en gezondheid kan aantasten. Je kunt het tot op postcode-niveau vaststellen.

Op die manier kun je bijvoorbeeld de luchtkwaliteit van Breda-Centrum vergelijk met Prinsenbeek. Breda (gezien vanaf het centrum) wint op dat gebied van Prinsenbeek omdat de A16 door Prinsenbeek heen loopt zoals je op de afbeelding kunt zien. Breda scoort een 3.0 tot 3.6 en Prinsenbeek hangt tussen de 3.6 en 4.2.

Naast dat het een betekenis voor je gezondheid kan betekenen, kan het ook handig zijn als je gaat verhuizen naar een nieuwe plek. De kwaliteit van de leefomgeving kan beter worden bekeken en kan van pas komen bij ruimtelijke planvorming.  

Opleidingen

“Gezondheid is een groot goed voor iedereen. De omgeving waar je woont en werkt heeft daar veel invloed op. Daarom is het goed dat iedereen nu zelf kan zien hoe het daarmee gesteld is”, aldus gedeputeerde Van den Hout.


Brabantse hogescholen, waaronder Fontys, HAS en Avans, willen de Atlas Leefomgeving gebruiken in hun opleidingen. Zij willen samenwerken met de provincie, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en het RIVM om de Atlas nog verder door te ontwikkelen. Een voorbeeld hiervan is de gebruiksvriendelijkheid voor onderwijs en burgers te verbeteren.

De kaarten zijn te bekijken via de Atlas Leefomgeving.