Er waren metaforen genoeg tijdens de raadsvergadering over de uitkomsten van het onderzoeksrapport over NAC. 

Een verstandshuwelijk, een vechtscheiding, een molensteen om de nek, fuik, een knoop die Breda onder water trekt, samen boven water komen, een strik, een vlecht. Zomaar wat woorden die herhaaldelijk vielen. Uiteindelijke uitkomst: het stadsbestuur kan en moet doorgaan op de aanbevelingen uit het rapport.

Daaruit kwam voort dat de stad de relatie met NAC goed onder de loep moet nemen en wordt de maatschappelijke waarde van NAC (wat mag het kosten?) onderzocht. Eerder in maart werd daar uitgebreid over gesproken. Het moeilijke was, is en blijft voorlopig dat er een ‘verstrengelde, verstikkende relatie’ bestaat tussen NAC en Breda.

'Duivels dilemma'
Dat komt ondermeer doordat de gemeente in 2003 het stadion heeft gekocht. Als de voetbalclub financieel gezien in de problemen komt, zoals in 2009 en 2013, móet de gemeente haast wel bijspringen. Als de gemeente dat niet gedaan had was de club failliet gegaan en was de gemeente achtergebleven met een duur stadion waar ze verder maar weinig mee kan. Die situatie staat nog steeds.

“We hebben een houdini-act nodig. Om met een steen aan je been sinds 2003 onder water te zitten, ik geef het je te doen”, stelde Jos Koniuszek (GroenLinks) over NAC. Daarmee reageerde hij op een opmerking van Tim van het Hof van D66, die opmerkte: “Hand in hand met NAC zijn we vanaf 2003 in het water gesprongen, om met een touw om onze enkels naar het diepe te zinken. Die knoop moeten we ontvlechten.”

'Voor het betaald voetbal, maar tegen verstrengeling'
Tijdens een eerdere vergadering bleek al dat dat een absolute wens is. De Bredase politiek draagt het betaald voetbal een warm hart toe, maar wil niet iedere keer met de rug tegen de muur staan en de portemonnee trekken als het financieel niet goed gaat. Met de aanbevelingen uit het rapport, dat opgesteld werd na de scheurvorming bij het stadion, worden er nu meerdere scenario’s opgesteld.

Die scenario’s moeten uiteindelijk zorgen voor een betere professionele band tussen de club en de gemeente. Er moeten duidelijke afspraken worden gemaakt over huur, of bijvoorbeeld het onderhoud en controle en handhaving daarvan. Het kan zijn dat er opnieuw gekeken wordt naar het multifunctioneel maken van het stadion, iets wat de gemeente al jaren wil. In ruil voor die voorwaarde werd in 2013 een huurverlaging vastgesteld.

Verkopen?
Een andere optie, geopperd door onder andere de SP, zou nog kunnen zijn dat de gemeente het stadion verkoopt. “Alleen als dat stadion niet als een molensteen om de nek van Breda hangt kan er een goede afweging gemaakt worden tussen werkelijke belangen en de belangen van NAC”, stelde Bas Maes. Of dat een reëel scenario is moet het komende jaar blijken. Voor nu is het uitwerken en kijken wat nou eigenlijk de wensen zijn.

“Ik ben blij dat we zover zijn de resultaten van het onderzoek te verzilveren en naar de toekomst te kunnen kijken”, zei wethouder Arbouw. Hij en anderen gaan nu aan het werk met de scenario’s. Op 1 januari 2017 moet er dan een keuze gemaakt worden, rond juli 2017 zou er een nieuwe verhouding tussen gemeente en NAC moeten zijn.