Het stadsbestuur kan verder praten met het COA (Centraal orgaan Opvang Asielzoekers) over de verhuizing van het Bredase asielzoekerscentrum van de Boschpoort naar het Belastingkantoor aan de Gasthuisvelden. In de raadsvergadering van donderdagavond hebben de fracties hun gedachten over die verhuizing nog eens geuit.

Met die gedachten, wensen en bedenkingen, kan het college met het COA in gesprek over een bestuursovereenkomst. Die wordt afgesloten voor - in eerste instantie - een periode van vijf jaar. De belastingdienst verhuist deze zomer richting het station en uiterlijk dit najaar zou dan de opvang in de Boschpoort gesloten moeten worden en die in het belastingkantoor geopend.

Goede integratie is belangrijk

Over een ding waren eigenlijk alle partijen het eens: zorg voor een goede integratie. De fracties hopen dat er gezorgd wordt dat asielzoekers zich niet vervelen. “Dat er wordt gedacht aan integratie op het gebied van sport, muziek en cultuur”, zegt de PvdA.

Daarnaast vond men dat er nadruk gelegd moest worden op het contact met de buurt. De gemeente moet zorgen dat ze veel aanwezig zijn in de omgeving en helder communiceren met de omwonenden. Zo pleit fractie BOB voor een spreekuur in de nieuwe opvanglocatie.

Verschillende zienswijzen 

Over andere facetten van de asielopvang zijn de partijen het duidelijk niet eens. Zo vinden sommige partijen dat de opvang eigenlijk in de Boschpoort zou moeten blijven. Daar gaat het immers goed, stelt het CDA, dus waarom dan verhuizen? GroenLinks wil de Boschpoort ook als opvanglocatie behouden, maar vindt eigenlijk dat de stad meer vluchtelingen op zou moeten vangen.

“Afspraak is afspraak”, zegt de VVD daarover. Voor de opvang in de Boschpoort startte is duidelijk gezegd dat die niet meer dan twee jaar zou duren. De VVD vindt ook dat Breda als negende stad van het land voldoende verantwoordelijkheid neemt door 450 asielzoekers op te vangen.