Extra opvang asielzoekers in Breda volgens plan Van de Donk

Breda zou 438 asielzoekers extra moeten opvangen als het aan Commissaris van de Koning Wim van de Donk van Noord-Brabant ligt.  

Wim de Donk presenteerde donderdag het plan dat hij samen met de burgemeesters heeft uitgedokterd. In dat plan wordt beschreven op welke manier de provincie 7200 opvangplaatsen voor vluchtelingen kan realiseren. Aan dat aantal opvangplaatsen schort het volgens de commissaris op dit moment.  

De 66 Brabantse gemeenten krijgen op basis van het aantal inwoners een taakstelling. Voor Breda betekent dit in deze rekensom 438 plaatsen extra, bovenop de 400 plaatsen die Breda nu biedt in de Boschpoort en na september in het oude Belastingkantoor.

In het plan dat Van de Donk uitwerkte is sprake van regio’s. Voor de Baronie zou dit inhouden dat er dit jaar iets meer dan duizend plaatsen zouden moeten komen. Alleen Breda komt met de 438 plaatsen boven de door het COA gewenste minimumaantal van 300. Onduidelijk is wat dit voor de totale oplossing betekent.

Naast Breda vangt alleen de gemeente Gilze en Rijen asielzoekers op. Volgens fractievoorzitter Thierry Aartsen (VVD) zit daar precies het probleem. “Wij vinden dat Breda genoeg doet, dat hebben we ook in het coalitieakkoord afgesproken. Het is nu aan andere gemeenten. Laat die maar wat doen.”

Aartsen gaat geen steun geven aan dit nieuwe plan. “Van de Donk gaat uit van een te hoog aantal, namelijk 98000 asielzoekers, terwijl onze premier het over 58000 vluchtelingen heeft.”

Het plan van Van de Donk is nog niet in de Bredase politiek besproken. Deze donderdag staat wel de verhuizing van het AZC van de Boschpoort naar de Gasthuisvelden op de agenda.

Tip de redactie