‘Bruggen blijven slaan tussen bevolkingsgroepen’

Het is de taak van de politiek om bruggen te blijven slaan tussen de verschillende bevolkingsgroepen in Breda. Dat zegt burgemeester Paul Depla in een interview naar aanleiding van de spanningen na de aanslagen in Brussel én de discussie over de verhuizing van het AZC.

“Ik heb het dan niet alleen over mensen met verschillende culturele achtergronden, maar ook over de verschillende wijken en dorpen. Hoe zorg je dat iemand uit de Haagse Beemden zich verbonden blijft voelen met iemand uit het Ginneken?”

“Dat doe je als politiek door niet te snel met het vingertje te gaan wijzen. Dan ga je mee in wij-zij-denken en emoties als drijfveren van mensen. Hoe kun je zorgen dat mensen met elkaar kennismaken? Dat je ook als overheid niet alleen denkt vanuit je eigen gelijk.”

Ruimtelijke ordening

Depla haalt een voorbeeld aan uit zijn verleden als wethouder in Nijmegen. “Daar ben ik tien jaar verantwoordelijk geweest voor ruimtelijke ordening en heb ik met veel bouwplannen te maken gehad. Dan zijn mensen ook boos of bezorgd als er bijvoorbeeld een vmbo-school in hun wijk komt. Als de wereld om je heen verandert, weten mensen niet hoe het eruit gaat zien.”

“In het geval van het AZC gaat dat zelfs heel snel. Een belastingkantoor waar vierhonderd mensen kunnen komen wonen met een achtergrond die je niet kent, daarover hebben mensen zorgen. Als overheid moet je begrip hebben dat mensen het niet prettig vinden als hun omgeving verandert.”   

Veel reacties in Breda komen voort uit het onbekende, denkt hij. “Ik vind dat we daar een rol in moeten spelen.” Hoe dan? “Mensen uitnodigen om in gesprek te gaan met bewoners uit de Boschstraat, om eens te gaan kijken bij het AZC, maar ook zoals we dat gedaan hebben in de bijeenkomsten bij NAC. Daar hebben we tijd genomen om mensen te woord te staan.”

'Gesprek aangaan'

Dat betekent volgens hem niet dat wijkbewoners die niet daar zijn geweest niet gehoord worden. “De mensen die in die wijk werken, gaan het gesprek aan.” Die bewoners hebben eveneens invloed, aldus de burgemeester. “Het gaat er om dat je afspraken maakt als overheid en dat je je daar dan ook aan houdt.”

Een beetje hulp uit Den Haag in de communicatie rondom de AZC’s zou welkom zijn. “Wat dat betreft ben ik het met mijn collega’s in het land eens. We missen wel het politieke verhaal achter de AZC’s. Geef het betekenis, vertel waarom het nodig is.”

De discussie rond het asielzoekerscentrum raakt de kern van wat je als samenleving bent, meent Depla. “Is er een onzichtbare scheidslijn tussen bevolkingsgroepen? Of zijn er momenten waar je elkaar treft en wel degelijk elkaars gelijke bent, zonder dat je bij elkaar op de koffie komt.”

Sport en cultuur

Sport en cultuur spelen daar een belangrijke rol in. “Bij voetbal speelt de zoon van een tandarts in hetzelfde shirt als de zoon van een metselaar. Het gaat erom of er nog voldoende plekken zijn waar mensen elkaar tegenkomen. Hoe zorg je dat het een samenleving blijft en dat je niet met de ruggen tegen elkaar staat? Dat moet op een natuurlijke manier gebeuren.”

Tip de redactie