Beheersing Engels verplicht voor studenten Avans

Hogeschool Avans stelt al haar studenten verplicht de taal Engels te beheersen op het zogeheten B2 niveau wanneer zij afstuderen. Alle toekomstige studenten van het leerjaar 2016-2017 worden vooraf getest op welk niveau zij zitten.

“Het is geen leidend advies”, vertelt Bart van Woerkom, programmamanager van Avans. “We kijken wat voor een niveau Engels een student beheerst en aan de hand van het resultaat van de test geven we een advies. We geven wel een dringend advies aan de student om Engels te gaan bijspijkeren middels de cursus als het niveau ondermaats is.Het is aan de student om te bepalen wat hij of zij ermee doet. Avans sluit geen studenten uit omdat ze te ver onder het gewenste niveau zitten.”

Het Europees Referentiekader heeft de niveau’s van talen bepaald. Dit is een raamwerk waarin gebruikers van taal kunnen worden ingedeeld op niveau. Als een student niet op het gewenste instroom B1 niveau zit, krijgt diegene het advies om een zogenaamde ‘prep course’ te volgen en zo het gewenste niveau te bereiken.

“We gaan niet in het Engels lesgeven. We vinden Engels wel belangrijk voor onze studenten, omdat de wereld verandert en de wereld vraagt om mensen die in het Engels over hun vak kunnen praten”, aldus Van Woerkom.

Taal leer je het beste door het te gebruiken. Het is de taak van iedere opleiding om dit aantrekkelijk genoeg te maken. “Het moet niet de bedoeling zijn dat je grammaticale regeltjes uit je hoofd leert zoals dat op de middelbare school wel het geval is. Engels wordt aantrekkelijker als je het kunt toepassen op je eigen opleiding. Dan kun je meepraten, lezen en schrijven op internationaal niveau”, zegt de programmanager.

Maar wat nu als je in je eerste jaar al het gewenste niveau B2 beheerst? “Het is aan de opleiding om in de daaropvolgende jaren het toch te blijven toepassen binnen de vakken. En wat je leert in het eerste jaar, zal je later toch moeten gebruiken. Het is niet dat je in het vierde jaar kunt zeggen dat je iets niet beheerst omdat er alleen aandacht in het eerste jaar aan besteed is,” verklaart Van Woerkom.

In totaal gaan ongeveer 9000 studenten getoetst worden tijdens de intake. Tweeduizend van die toetsen zijn al achter de rug. Er wordt geschat dat 10 procent van de eerstejaarsstudenten die zich dit jaar aanmelden het advies krijgt de cursus te volgen.

Tip de redactie