Politieke meerderheid steunt plan AZC in belastingskantoor

De meeste politieke partijen steunen het plan voor vestiging van een asielzoekerscentrum in het belastingskantoor aan de Gasthuisvelden. 

Dit werd woensdagavond duidelijk tijdens een commissievergadering van de gemeenteraad. Vanaf nu kunnen concrete plannen worden gemaakt met het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA). 

Het belastingskantoor wordt beschikbaar gesteld vanaf de zomer. De Belastingsdienst verhuist richting het station waardoor het pand vrijkomt. Het college van B&W wil dit kantoor gebruiken als vervanging van de voormalig Koepelgevangenis, waar asielzoekers zijn gehuisvest. In het pand van de Belastingdienst worden vierhonderd mensen opgevangen. 

Niet iedereen was het eens met het plan. Cees van der Horst van Partij BOB: "De termijn van tweemaal vijf jaar is veel te lang. Een termijn van maximaal vier jaar moet de norm zijn met een eventuele verlenging van maximaal twee of drie jaar."

Ook onder buurtbewoners waren de meningen verdeeld. Negentien insprekers deden hun zegje over de mogelijke locatie en de gevolgen van vluchtelingen bij hen in de wijk. Enkele insprekers hadden geen probleem met de komst van vluchtelingen naast de deur, maar wel met de in hun ogen slechte communicatie vanuit de gemeente naar de bewoners toe. "Ik zou een brief moeten hebben gehad dat er hier naast de deur vluchtelingen worden gevestigd. Deze brief heb ik helemaal nooit gehad", beweerde een inspreker.

Anderen hadden wel problemen met de vluchtelingen. "Deze wijk heeft het hoogste aantal PVV-stemmers in Breda. Dat mag je de vluchtelingen niet aandoen", zei buurtbewoner Alex Tramper. Ook mevrouw Van Haperen vond het niet gepast om in deze wijk vluchtelingen te plaatsen. "Waarom plaatsen we vierhonderd achterstandsmensen in een achterstandswijk? Dat leidt tot een ghetto." 

Wethouder Alfred Arbouw vertelde dat de gesprekken met omwonenden gewoon doorgaan. Sven Planken van de VVD pleitte voor een goede communicatie met de buurt. "De komst van het AZC in het belastingkantoor is een feit. We moeten zorgen dat het goed geregeld wordt met de omgeving."

Tip de redactie