Een kleine honderd omwonenden van het oude belastingkantoor hebben zich tot nu toe aangemeld voor de informatiebijeenkomsten van zaterdag. Breda wil het pand omvormen tot een AZC.

Voor de bijeenkomst in het Rat Verleghstadion hebben 1700 mensen van achttien jaar en ouder een uitnodiging gekregen.

De gemeente houdt samen met de politie en het COA drie bijeenkomsten op zaterdag waar omwonenden terecht kunnen met hun vragen of opmerkingen. De eerste bijeenkomst is van 9.30 tot 11.00 uur, de tweede van 12.00 tot 13.30 uur en de laatste wordt gehouden van 14.30 tot 16.00 uur. Omdat het een besloten bijeenkomst betreft, dienen bewoners zich van te voren aan te melden. Doen zij dit niet, dan zijn ze ook niet welkom.

De op Facebook aangekondigde demonstratie uur bij het Rat Verlegh Stadion is nog niet aangemeld bij de gemeente. Voor een dergelijk protest moet melding worden gemaakt bij de gemeente, laat een woordvoerder van de gemeente weten. “Eenieder heeft het recht om te protesteren en te demonstreren. De aanmelding is bedoeld om dergelijke betogingen voor alle partijen, waaronder demonstranten, bezoekers van de informatiebijeenkomsten, op een zo veilig mogelijke manier te laten verlopen.”

De gemeente en politie zijn voorbereid op een protest, maar gaan er vanuit dat iedereen met goede wil komt protesteren. “We hopen dat iedereen zo nodig de aanwijzingen van politie ter plaatse opvolgt. We gaan niet in op ‘wat-als’ scenario’s”, laat een woordvoerder weten.