Bouwrijp maken terrein Eikberg deze week van start

Voor het bouwrijp maken van woon- en bedrijventerrein Eikberg gaat de gemeente in de week van 7 tot en met 11 maart groen weghalen. 

Het gaat om 15 bomen en 11 bossen met struiken op verschillende percelen tussen de Brigidastraat, de Roosbergseweg en de Gilzeweg.

De werkzaamheden worden ‘in het verkeer’ uitgevoerd of op percelen die niet aan de openbare ruimte zijn gelegen. Er is een kapvergunning aangevraagd en afgegeven op 15 januari 2016.

De gemeente en de aannemer erkennen dat het werk mogelijk hinder geeft. Dit wordt zo veel mogelijk beperkt. De werkzaamheden worden ‘in het verkeer’ uitgevoerd of op percelen die niet aan de openbare ruimte zijn gelegen.

Tip de redactie