De tunnel onder het spoor bij de Doornboslaan gaat deze of komende maand weer open. Een precieze datum kan de gemeente nog niet geven.

De aanpassing van de onderdoorgang duurt veel langer dan gepland. Oorspronkelijk zou de onderdoorgang in september opengaan.

De oorzaak van de vertraging, inmiddels bijna een half jaar, heeft verschillende oorzaken, laat een woordvoerder van de gemeente weten. "Door de samenstelling van de grond kostte het onverwacht veel moeite om de damwanden de grond in te krijgen."

Omdat de werkzaamheden bij het spoor plaatsvinden voerde de gemeente intensief overleg met ProRail. "In gezamenlijk overleg is besloten dat de werkzaamheden op een beperkt aantal en bepaalde dagen uitgevoerd kunnen worden. Dat heeft voor vertraging gezorgd." 

Grondwater

Ook bleek de grond en het diepere grondwater onder het spoor vervuild, waardoor extra maatregelen genomen moesten worden. Ook dit leverde enige vertraging op. Vervuilde grond moest worden afgevoerd in gesloten vloeistofdichte vrachtwagens. Vanwege de vervuiling met vluchtige stoffen moest de ontgraving van de grond onder de condities van bodemsanering gebeuren. 

De extra werkzaamheden en de vertraging zorgt voor een extra kostenpost. Het is nog niet duidelijk wie dit gaat betalen. De gemeente is met de aannemer en ProRail in overleg over de precieze verdeling van de kosten. 

Verkeersdrukte

De heropening van de Doornboslaan moet ook een flink deel van de verkeersdrukte op de Belcrumweg en Stationslaan wegnemen. De Belcrumweg en de Terheijdenstraat verwerken nu het verkeer dat van de ene kant van het spoor naar de andere kant wil. Vooral in de spits loopt het verkeer op deze plaatsen hierdoor vast.

Het werk was nodig vanwege de verbreding van het spoorviacduct. Inmiddels is daar ook plaats gemaakt voor de HOV-busbaan van en naar Oosterhout.