De gemeente Breda heeft deze vrijdag via een brief aan 1100 adressen 1700 mensen uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst over de plannen voor het AZC aan de Gasthuisvelden. Deze bijeenkomst vindt 12 maart plaats in het NAC-stadion.   

Het gaat om een besloten bijeenkomst, waar de buurtbewoners welkom zijn na aanmelding. Daartoe is volgens wethouder Alfred Arbouw (VVD) besloten gezien ervaringen in andere steden. “We willen dat mensen op een rustige wijze, in een kleine setting vragen kunnen stellen.” De bijeenkomsten worden daarom in drie sessies gehouden tussen 09.30 uur en 16.00 uur.

“We vinden het belangrijk dat er vanaf het eerste moment een (omwonenden)overleg komt met vertegenwoordigers van omwonenden, bedrijven en instellingen, politie, gemeente en COA. Het doel van dit reguliere overleg is om elkaar via korte lijnen snel te kunnen informeren over zaken in en rond het azc en om samen eventuele overlast vroeg te signaleren en/of te voorkomen”, aldus de gemeente in de brief aan de bewoners.

In het belastingkantoor is ruimte voor 400 asielzoekers, blijkt uit berekeningen van het COA. Omdat er wonen niet kan volgens het huidige bestemmingsplan, is er een omgevingsvergunning nodig. Zodra die aanvraag binnen is, neemt de gemeente binnen acht weken een besluit. Daarna hebben bezwaarmakers zes weken de tijd om een bezwaar in te dienen.

In de brief herhaalt het college het standpunt dat door de raad en door het college eerder werd uitgesproken: “Dat we willen meewerken aan de opvang van vluchtelingen in onze stad staat voor ons niet ter discussie; dat is onze maatschappelijke taak.”

Wethouder Arbouw gaf aan dat ook bij de opvang in het gebouw aan de Gasthuisvelden een beheergroep ingesteld wordt, met daarin vertegenwoordigers van alle betrokkenen. Een dergelijke beheergroep is er nu ook al bij de Boschpoort.