Het belastingkantoor aan de Gasthuisvelden is in beeld voor de opvang van 400 asielzoekers. 

Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten naar aanleiding van de uitkomst van een locatieonderzoek dat in opdracht van de Bredase gemeenteraad is uitgevoerd. Het gaat om opvang voor een periode van vijf jaar, met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal vijf jaar.

"Met het aanbieden van deze locatie aan het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) neemt het college haar humanitaire en maatschappelijke verantwoordelijkheid om een bijdrage te blijven leveren aan het oplossen van het huisvestingsprobleem van vluchtelingen."

Op dit moment worden vluchtelingen opgevangen in het tijdelijke azc De Boschpoort. "Conform afspraken met direct omwonenden en het COA loopt de opvang op deze locatie in oktober 2016 af. Om een alternatieve locatie te vinden, heeft de gemeenteraad in september 2015 kaders meegegeven waaraan een geschikte locatie moet voldoen. Zo moet de locatie bij voorkeur in de stad liggen, ongeveer 400 mensen kunnen huisvesten en beschikbaar zijn voor langere tijd."

Het belastingkantoor aan de Gasthuisvelden kwam als enige geschikte locatie uit het onderzoek naar voren, aldus het college. De Belastingdienst verhuist in de zomer van 2016 naar kantoren in het nieuwe station in Breda, waardoor het pand dan beschikbaar kom