“Wij zijn Breda en we moeten zorgen voor de gezondheid van alle Bredanaars”, bezwoer Merijn Scheifes (GroenLinks) de gemeenteraad. Tijdens de raadsvergadering van deze week pleitte hij voor verlaging van de maximumsnelheden van 130 kilometer per uur op de snelwegen rondom Breda.

De reden? “Volgens een onderzoek van Milieudefensie is er een grote kans dat op trajecten de gezondheidsnormen worden overschreden en dat kan de levensverwachting van mensen die in de nabijheid wonen doen afnemen met twintig maanden”, stelde Scheifes. “Dan denk ik aan flats op 90 meter van de snelweg, aan de voetbalvelden van JEKA, aan buitenspelende kinderen.” Het is niet de eerste keer dat Scheifes zijn zorgen uit over de gevolgen voor de gezondheid. 

Zijn betoog vond weinig enthousiasme bij college en raad. Reagerend op het onderzoek waar Scheifes over sprak stelt wethouder Adank: “Het resultaat is een ruwe schatting van de kans dat er ergens langs een van de trajecten een norm kan worden overschreden. Als ik dit soort rapporten mijn besluitvorming laat beinvloeden krijgen we hier nooits iets voor elkaar. De minister weet hiervan en het is aan haar om daar naar te kijken.” Eerder gaf het college ook al aan geen gezondheidsrisico te zien. 

'Cijfers moeten goed geïnterpreteerd worden'
Daarbij werd hij gesteund door Rob Sips (PvdA), die het rapport eveneens nader had bekeken. “We moeten voorzichtig zijn met de interpretatie van dit soort cijfers. Over die verkorte levensverwachting; een aanzienlijk deel daarvan komt puur door het feit dat je naast een snelweg woont. Mogelijk slechts een heel klein deel komt door het feit dat de snelheid omhoog is gegaan”, stelde hij.

Een gedachte die gedeeld werd door de SP. “Het is zo dat wonen naast een snelweg niet gezond is. Maar het is niet dat dat risico opeens veel groter is als er tien kilometer harder gereden wordt. Als dat niet zo is, is het gezonder maar dat neemt niet het gevaar weg. Die twintig maanden korter leven is een angstscenario”, meende Bas Maes.

“Die twintig maanden is een getal dat uit de lucht is gegrepen. Gezondheid is belangrijk, dit is bangmakerij”, vond Cees van der Horst (BOB).

“Wij vinden als GroenLinks dat je als het om gezondheid gaat altijd voorzichtig moet zijn”, besloot Scheifes. Hij blijft erbij dat het risico wordt gebagatelliseerd. Een motie van GroenLinks om de snelheden terug te draaien van 130 naar 120 kilometer per uur haalde het niet.