Breda moet voorlopig geen bomen meer kappen. Dat stelt GroenLinks in vragen aan het college. Aanleiding is de aangekondigde kap van bomen in de Middelaerlaan/ Vogelenzanglaan in het Ginneken.                        

Volgens GroenLinks zijn er in Breda de afgelopen jaren vele bomen gekapt. “De communicatie rondom deze kap van bomen is niet altijd even goed. We kennen nog de casus Zaartpark en de boom naast de Mezz die met spoed werd gekapt, waarbij bewoners hierover pas de avond van tevoren werden ingelicht.”

In de brief aan het college stelt GroenLinks dat er ‘altijd terughoudend worden omgegaan met het kappen van bomen’. Volgens vragensteller Merijn Scheifes moet gezocht worden naar mogelijkheden om bomen wel voor Breda te behouden. “Bomen hebben een waarde. Ze vangen fijnstof af en in groene omgeving zijn mensen gezonder.”

Aanleiding voor de tijdelijke kapstop van bomen is volgens GroenLinks de inventarisatie die nu nog wordt gemaakt van waardevolle bomen in de stad. Zolang die inventarisatie niet is afgerond, zou er volgens de fractie niet meer gekapt mogen worden.

“Enkele bomen die nog zeer waardevol voor de wijk zijn, mogen worden gekapt”, constateert Scheifes, verwijzend naar de bomen in de Middelaerlaan/Vogelenzanglaan. “We zijn uitermate verbaasd dat in de vergunning vooruit wordt gelopen op beleid dat nog door de raad moet worden vastgesteld. In dit (mogelijk) nieuwe beleid is het de bedoeling dat inwoners van Breda nog sowieso nog de mogelijkheid krijgen om waardevolle bomen aan te melden.”             

Dit toont volgens GroenLinks aan dat bomen in het nieuwe beleid nog onvoldoende zijn beschermd. De fractie wil weten of het college er ook zo over denkt en of er nog mogelijkheden zijn om de bomen te behouden.