Een lekkende waterleiding zorgt woensdagmorgen voor wateroverlast in de omgeving van station Prinsenbeek. Het gaat om de kant van de Haagse Beemden, bij de Elleboog.

Het water staat vanaf de Elleboog tot aan de Westerhagelaan. Bij in elk geval een van de omliggende kantoorpanden zorgt het lek voor het wegvallen van de druk op de waterleiding. De oorzaak is onbekend. Ter plaatse zijn wel graafwerkzaamheden, onduidelijk is of die verband houden met de lekkage. Verschillende monteurs van BrabantWater zijn met het lek bezig.