De Grote Optocht trekt zondag 6 maart door de Bredase binnenstad en dat heeft invloed op de bereikbaarheid van het centrum en de parkeergelegenheden.

Zo is tussen 11.00 en 14.00 uur een gedeelte aan de westzijde van de binnenstad afgesloten. Tussen 14.00 en 18.00 uur geldt dit voor oostzijde van het centrum.

Bij de westzijde gaat het om het gebied rond de Haagdijk. Parkeergelegenheden als De Prins, De Barones en de parkeergarage aan de Concordiastraat blijven wel bereikbaar voor verkeer. Aan de oostzijde is Mols Parking bereikbaar, maar moeten bezoekers rekening houden met vertraging en aanwijzingen van verkeersregelaars. Doorrijden is dan alleen mogelijk als dit vanuit oogpunt van veiligheid voor deelnemers aan de optocht en het publiek mogelijk is.

Omdat de optocht samenvalt met een koopzondag is er voor gezorgd dat de winkelstraten zo min mogelijk last hebben van de optocht.  Er worden afzettingen geplaatst voor de sliert van deelnemers, maar door de verschillende doorgangen zijn ook de winkels in de binnenstad goed te bereiken, stelt de gemeente.