De gemeente Breda gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter over de planschade bij Winkelcentrum De Lunet. Dat laat een woordvoerder van de gemeente Breda desgevraagd weten.

Breda heeft een zogenoemd pro forma beroep aangetekend, dat de komende weken wordt aangevuld met inhoudelijke beargumentering. “Daarvoor hebben we tot 18 maart de tijd”, aldus de woordvoerder.

De zaak draait om een uitspraak van de gemeentelijke commissie bezwaarschriften. Die oordeelde dat de gemeente er terecht vanuit ging dat de kopers in 2006 hadden kunnen weten dat de bestemming van dit gebied zou veranderen.

In de kantlijn van die uitspraak zou het bedrijf, mocht het recht hebben op planschadevergoeding, in aanmerking komen voor € 500.000. Het bedrijf claimde eerst, 10,6 miljoen, maar stelde dat later bij tot 9,6 miljoen.

De rechtbank oordeelde eind januari dat de gemeente het beleidsvoornemen tot de wijziging van het bestemmingsplan ten onrechte niet heeft gepubliceerd. Daarmee kon de koper volgens de rechter niet weten dat deze plannen bestonden.

De rechter stelde dat de gemeente binnen twaalf weken na de uitspraak een nieuw besluit moest nemen over het beroep en de planschadeclaim, waarbij ze de uitspraak van de rechter in acht moet nemen.