De start van de bouw van  41 woningen op de grond van het vroegere zwembad ‘De Wisselslag’ kan rond deze zomer beginnen. Dat verwacht Stichting Droomwonen Breda. Komende maand start de bestemmingsplanprocedure.

Hoewel er eind 2012 nog sprake was van het bouwen van in totaal 30 woningen, zijn er nu 11 extra woningen aan de Petegemstraat opgenomen in het stedelijke programma, zodat de totale plancapacitieit uitkomt op maximaal 41 woningen.

Daarmee heeft het college van b&w afgelopen maand ingestemd. Voor de locatie van het voormalige zwembad, ook wel bekend als het Wisselslagterrein, heeft de gemeente in mei 2012 een opdracht verstrekt aan Stichting Droomwonen Breda. Deze opdracht hield in een collectief te vormen voor deze locatie. Uiteindelijk zijn hier drie plannen voortgekomen op twee plots die de gemeente wenst te verkopen.

Kostprijs

Volgens Menno de Lange van Stichting Droomwonen is het aantal inschrijvingen voor het Noordplot al vol. “Hier realiseren de bewoners onder begeleiding van Droomwonen 17 woningen in de vorm van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Voor dit plot bestaat nu zelfs een wachtlijst”, licht hij toe.

“Dit is ook niet vreemd, met CPO bouw je tegen kostprijs, waardoor je een grondgebonden woning al kan realiseren vanaf € 145.000. Dit is dus ook bereikbaar voor mensen met een beperkt inkomen, eigenlijk een soort ‘sociale koopwoning’.”

Beperking

Naast het Noordplot, komen er nog 24 woningen op het Zuidplot. “Acht woningen worden gebouwd en ontwikkeld door ‘We Build Homes’. Daarnaast begeleidt Droomwonen Stichting Eigen Wijze, een initiatief waarin ouders 16 wooneenheden realiseren voor hun kinderen die allen een beperking hebben en hier op eigen wijze samen duurzaam willen gaan leven.”

Voordat het bestemmingsplan kan worden vastgesteld, komt er een mantelovereenkomst met het CPO en moeten alle koopovereenkomsten met de afnemers van de gronden van het noordelijk en zuidelijk plot zijn ondertekend.