Het college van B&W stelt een deadline voor de herziening van het bestemmingsplan voor de bouw van 120 studentenwoningen aan de Beverweg. Projectontwikkelaar VolkerWessels moet de aanpassing van het bestemmingsplan voor 17 augustus 2016 aanleveren.

Het college is van plan medewerking te verlenen aan het verzoek om een bestemmingsplanherziening onder de randvoorwaarden die op 22 oktober 2014 zijn gesteld. Dat blijkt uit het bestuursvoorstel van het college. Voorwaarden zijn onder andere dat er parkeerplaatsen op eigen terrein gerealiseerd dienen te worden. Daarnaast moet er een campuscontract gesloten worden om ervoor te zorgen dat de doelgroep studenten behouden kan worden.

VolkerWessels diende in mei 2015 het aangepaste initiatiefplan in met daarin de vraag of een deel van het gebouw, voor een andere doelgroep ingericht kan worden. Met name zou dit een menging tussen studerende en werkende personen zijn.

Deze doelgroep brengt in vergelijking met enkel studentenstudio’s meer verkeersbewegingen met zich mee, iets wat volgens de gemeente door de ligging nabij een kruising niet wenselijk is. Daarom wordt er als voorwaarde voor deze locatie vastgehouden aan alleen huisvesting voor studenten.

Het eerste conceptbestemmingsplan, inclusief benodigde onderzoeken moet 25 april 2016 binnen zijn. Het aangepaste en definitieve ontwerpbestemmingsplan dient op 17 augustus 2016 aangeleverd te zijn.

Indien deze deadline niet gehaald wordt, de voorwaarden niet vervuld worden en er geen contract met een afnemer is, beschouwt het college het project beschouwd als niet­ haalbaar. De aan het project toegewezen woningvoorraad wordt dan vrijgegeven voor een ander woningbouwproject in de stad.

Het oorspronkelijke plan voor woningen aan de Beverweg stamt al uit 2006.