D66 maakt zich zorgen om het afnemende aantal bomen in Breda door de kap van bomen en zou daarom graag een Bomenfonds in het leven roepen. Dat schrijft de partij in een brief aan het College van burgemeester en wethouders.

Een Bomenfonds is een fonds waarin gemeente, bedrijven en particulieren een bedrag kunnen storten ter compensatie van een gekapte boom. De middelen uit het fonds kunnen worden ingezet om elders weer nieuwe bomen aan te planten. Volgens D66 is dat een mooi instrument om gezamenlijk zorg te dragen voor een groene en vitale stad.

Noodzaak bomenkap

D66 is zich ervan bewust dat Breda er soms niet aan ontkomt om bomen te kappen. Bijvoorbeeld wanneer bomen ziek zijn of vanwege een aanpassing van de openbare ruimte zoals onlangs aan de Claudius Prinsenlaan gebeurde. Toch zou de partij graag zien dat de kap van bomen wordt gecompenseerd en dat bomen worden herplant elders in de gemeente.

De partij vindt dat het beleid rondom bomen op dit moment vooral gericht lijkt te zijn op behoud van bomen op dezelfde locatie. Lukt dit niet, dan vervalt de verplichting tot herplant en dat gaat ten koste van het aantal bomen in Breda.

Vragen

Daarom vraagt D66 in de brief aan het College of het College het behoud van bestaande bomen op enkel dezelfde locatie als uitgangspunt hanteert bij het bepalen van de noodzaak om een boom te kappen en of bij het verwijderen van een boom wordt beoordeeld of verplanten/herplanten van een boom mogelijk is.

Daarnaast wil de partij weten of het College op de hoogte is van het bestaan van bomenfondsen waarmee verschillende gemeenten in Nederland al werken en of het College het met D66 eens is dat een fonds goed aansluit bij de duurzame ambities van de stad. Tot slot vraagt D66 zich af welke kansen en uitdagen het College ziet om een bomenfonds op te zetten.