PvdA-statenlid Antoinette Knoet-Michels wil dat de provincie bekijkt of ze het initiatief voor het House of DJ’s kan ondersteunen. Dat blijkt uit schriftelijke vragen die ze dinsdag aan het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant heeft gesteld.

Het House of DJ’s wil als verzamelpunt en broedplaats van DJ’s dienen en wil tevens een enorme trekpleister zijn voor toeristen, die meer willen weten over het geheim van de goede Nederlandse en Bredase DJ’s.

Deze doelstelling sluit volgens de PvdA Brabant aan bij de ambities die zijn geformuleerd in het bestuursakkoord 2015-2019 met betrekking tot cultuur en meer specifiek met betrekking tot jongerencultuur en de dance-industrie. De PvdA-fractie vraagt zich af of het college bekend is met het initiatief en of het ook vindt dat dit initiatief goed aansluit bij de ambities die zijn geformuleerd in de paragraaf Brabant Bruist van het bestuursakkoord 2015-2019?

Antoinette Knoet-Michels wil weten of het college een rol voor zichzelf weggelegd ziet om waar nodig bij te dragen aan dit initiatief en of het college bereid is om met de initiatiefnemers van dit project een oriënterend gesprek te voeren over wat de mogelijkheden zijn op het gebied van ondersteuning van dit project.