De VVD in Breda maakt zich kwaad over ganzenpoep. Dat blijkt uit vragen die de partij stelt over het enorme overschot aan uitwerpselen van ganzen waardoor de waterkwaliteit van de Asterdplas ernstig verslechterd. Voor dat water geldt een negatief zwemadvies.

“Dat de plas nu dicht gaat voor waterrecreatie is voor velen een grote teleurstelling”, stelt de VVD. De partij begrijpt het provinciebesluit om vanuit veiligheidsoverwegingen het negatieve zwemadvies af te kondigen, maar hoopt dat de waterkwaliteit snel weer aanvaardbaar kan worden.

Daarvoor moet er iets verdwijnen: de ganzenuitwerpselen. En dus ook (een deel van) de ganzen. De VVD ziet het probleem op meer plekken ontstaan: “Het fiets- en voetpad dat langs het Kroeteneiland loopt is in het voorjaar en in de zomer nauwelijks te voet begaanbaar zonder later de schoenen te moeten ontdoen van de ganzenpoep.”

Niet alleen de poep is een probleem: de ganzen zijn ook nog eens agressief. “De grote getalen zorgen ook voor een gevoel van onveiligheid. Als de ganzen kleintjes hebben kunnen ze agressief reageren. Daarom wordt het pad door sommigen gemeden.” Dat, in combinatie met de poep die overal ligt, is onwenselijk volgende de VVD.

Overlast

Alles bij elkaar gevat: de ganzen zorgen dus voor overlast. Daarom willen de vraagstellers van het college weten wat er gedaan gaat worden tegen die overlast.

De partij wilt weten of het stadsbestuur bereid is om maatregelen te treffen om de groep ganzen kleiner te maken en die grootte in het vervolg te beheersten. Verder hoopt de partij dat de gemeente er zo snel mogelijk voor zorgt dat er weer gezwommen kan worden in de Asterdplas.