Het Markenhage College, Michaël College en Orion Lyceum gaan samen een campus vormen. Vanaf 1 januari 2017 vestigen deze scholen zich in nieuwbouw aan de Emerweg. Elke school houdt wel zijn eigen identiteit.

“Het is iets unieks dat drie verschillende soorten scholen zich tot één campus gaan vormen”, vertelt rector Caroline Klein van het Markenhage College. “Deze samenwerking gaat zorgen voor een kwaliteitsimpuls.”

Plannen voor een Bredase campus waren in 2012 al aanwezig. De scholen hebben ieder hun eigen profiel. Markenhage is een daltonschool, het Michaël College een vrije school en het Orion Lyceum hanteert een eigen onderwijsconcept. 

Wel gaan de scholen samenwerken om het gebouw optimaal te benutten. “Vakspecifieke lokalen, gymzalen en de mediatheek zijn ruimtes die door meerdere leerlingen gebruikt kunnen worden”, legt Klein uit. “De bedoeling is ook dat dit gaat gebeuren. Iedereen blijft wat betreft het volgen van lessen apart van elkaar, maar in deze ruimtes kunnen leerlingen elkaar tegenkomen.”

Het huidige gebouw van Markenhage gaat intern flink worden aangepast. Samen met het realiseren van de campus komen de kosten uit op 9,5 miljoen euro.

Klein: “Er komen nieuwe vloeren, wanden en de plafonds worden vernieuwd. Voor het Michaël College en Orion Lyceum komt er een nieuw deel en het Markenhage beschikt straks ook over een nieuwe vleugel met daarin een nieuwe theater- en gymzaal.”

Als de verbouwing afgerond is, verwacht Klein ruim 1500 leerlingen op de locatie aan de Emerweg. “We willen niet hoger gaan dan 1600 leerlingen. Die ambitie is vooralsnog niet aanwezig.”

Boris Zeisser is een van de architecten achter het gloednieuwe gebouw. Voor impressiefoto’s kun je hier terecht.