Burgemeester Paul Depla vergelijkt de invloed van de georganiseerde criminaliteit in Brabant met die van de maffia in Italië. 

“We moeten echt oppassen dat het niet verder die kant op gaat. Je ziet dat ze een steeds grotere invloed binnen de maatschappij krijgen”, zei hij donderdagavond tijdens de bespreking van het Jaarplan Veiligheid.

“Ik ben van mening dat die ondermijnende criminaliteit het fundament van onze samenleving raakt”, zegt Depla. “Het is echt bijna de maffia van..”, zegt hij, de zin niet afmakend.

“Met zo veel geld kun je zo veel mensen en posities kopen. Ik maak me er echt zorgen over dat de samenleving straks niet meer in handen is van de overheid en/of goedwillenden, maar van criminelen.”

'Onder- en bovenwereld mogen zich niet te veel vermengen'

Het is geen nieuwe boodschap, maar wel een die steeds harder wordt neergezet. De Brabantse burgemeesters vrezen ‘ondermijning’. Grof gezegd is dat de vermenging van onder-  en bovenwereld. Een wietteler midden in de woonwijk, criminelen die voorheen brave burgers dwingen tot meewerken.

“Echt. Er gaan vele en vele miljoenen in om”, weet Depla. “Voor onze toekomst is het van cruciaal belang dat we daar op handelen. Als ik constateer dat veel moordpartijen in onze omgeving drugsgerelateerd zijn als je kijkt naar het slachtoffer of zij die er van verdacht worden, dan zie je hoe makkelijk het lijkt te gaan.”

Aandacht voor al het geweld

In de commissie werd het algemene jaarplan veiligheid besproken, dat zich over de volle breedte van het begrip uitstrekt. Na een opmerking vanuit de raadscommissie, of er niet te veel focus was op georganiseerde criminaliteit en niet te weinig voor ‘gewoon’ geweld en misdaad in de wijken, was Depla duidelijk: “Dat vind ik een tegenstelling. Het is gewoon geweld versus ondermijning: dat laatste tast de samenvatting kei- en keihard aan.”

Dat moet volgens de burgemeester koste wat het kost voorkomen worden. Dat betekent overigens niet dat er geen of minder aandacht naar de wijken moet.

“Onze wijkagenten zitten niet bij de taskforce die de georganiseerde criminelen bestrijdt, zij zijn hooguit ogen en oren. Maar we houden ons aan het aantal wijkagenten dat we moeten en willen hebben.”