Princenhage krijgt een tijdelijk Meldpunt Verkeersonveiligheid. Het meldpunt is onderdeel van de Burgerbegroting voor Princenhage die de wijk nu aan het ontwikkelen is.

De  bewoners van Princenhage zijn door de gemeente uitgenodigd zelf voorstellen te doen voor de begroting 2017 en daarvoor plannen te maken. Onder de vlag ‘Princenhage begroot’ zijn vijf werkgroepen aan de slag gegaan. Een daarvan wil voorstellen uitwerken om de verkeersveiligheid in Princenhage te verbeteren.

Om tot voorstellen te komen doet de werkgroep ook een oproep aan de bewoners om verkeersonveilige situaties in Princenhage te melden bij het tijdelijke Meldpunt. Dat kan via princenhagebegroot@gmail.com.

Om daadwerkelijk onderwerpen uitgevoerd te krijgen, moet de werkgroep aantonen dat een onderwerp leeft bij de inwoners van de wijk. Een voorstel dat alleen door de werkgroep is bedacht, is voor de gemeente niet voldoende.