Het Stadskantoor en het stadhuis in Breda moeten aparte afvalbakken voor PMD (plastic, metalen en drankenkartons), papier en GFT krijgen.

 Dit staat in de motie die door de gemeenteraad unaniem is aangenomen tijdens de laatste raadsvergadering.

De raad is er van overtuigd dat bewustwording en gedragsverandering bij inwoners sneller gaat wanneer de gemeente zelf het goede voorbeeld neemt.

De gemeenteraad vindt het belangrijk dat afval goed gescheiden wordt. Ze verzoekt het college om met ATEA en de Nieuwe Veste in gesprek te gaan, zodat ook zij in hun gebouwen dezelfde afvalbakken gaat plaatsen.

De afvalscheiding past in het beleid van de gemeente. Die zorgt afvalscheiding op termijn voor lagere kosten voor de inwoners van Breda.