Waar het Jeugdsportfonds Breda drie jaar geleden driehonderd kinderen kon helpen, zijn dat er anno 2016 al achthonderd en daarmee is het eerste doel - zevenhonderdvijftig kinderen laten sporten - behaald.

Marjolein Schooleman van het Jeugdsportfonds Breda denkt dat het succes te maken heeft met het toegenomen aantal sponsoren en met de toegenomen aandacht. Dan gaat het niet alleen om media-aandacht. “NAC is bijvoorbeeld partner en loopt met ons logo op het shirt. En Jelle ten Rouwelaar is ambassadeur.”

Idealiter wil het Jeugdsportfonds de drieduizend kinderen die in Breda onder de armoedegrens leven aan het sporten helpen. Maar dat is niet haalbaar. “Niet ieder kind wil sporten.”  Daarom is het volgende doel van het fonds twaalfhonderdvijftig kinderen laten sporten. Dat doel moet eind 2016 zijn behaald, zegt Schooleman. 

Om zoveel mogelijk kinderen te kunnen helpen, moet er nog wel wat gebeuren. “Ten eerste moeten we ervoor zorgen dat kinderen weten dat ze via ons kunnen sporten. We moeten ouders en scholen bereiken", vertelt Schooleman. 

"Ten tweede moeten intermediairs zoals jeugdwerk en sportcoaches op de hoogte zijn om meer kinderen te kunnen bereiken. Ten derde hebben we meer geld nodig.” Per kind is tweehonderdvijftig euro beschikbaar. In totaal is dus drieduizend keer tweehonderdvijftig euro nodig.