Het college van B&W maakt zich zorgen over de naam en faam van de Intercity Direct. Dat antwoordt het college op vragen van D66 Breda.

"De huidige kwaliteit van deze treindienst spoort niet met het ambitieniveau uit de oorspronkelijke plannen voor een snelle HSL-verbinding tussen Breda en Amsterdam", schrijft het college. "Dit wordt onderkend in het rapport van de parlementaire enquête commissie."

Om de zorgen kenbaar te maken heeft het college contact opgenomen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

"Behalve dat in reguliere contacten met NS aandacht is gevraagd voor de hoge uitval- en vertragingscijfers van de Intercity Direct, zullen wij dit ook aankaarten in het eerstvolgende bestuurlijke en ambtelijke overleg."