De gemeente Breda investeert 365-duizend euro in de openbare ruimte bij winkelcentrum Heksenwiel. Dat is woensdagmiddag bekend geworden. 

Het geld wordt besteed aan extra groen op het plein, speeltoestellen en het beter toegankelijk maken van het parkeerterrein.

In totaal investeert Breda € 995.000,- in de openbare ruimte bij winkelcentra De Berg, De Donk, Heksenwiel en Tuinzigt. De gemeente wil hiermee de aantrekkelijkheid van de winkelgebieden versterken en eigenaren en ondernemers stimuleren om ook zelf te investeren.

Winkelcentrum De Berg krijgt een parkeerterrein dat beter toegankelijk is voor bezoekers. Daarvoor worden de toegangswegen aangepast. Ook komen er bredere trottoirs en wordt de doorgang naar het winkelcentrum vanaf de Clemensberg opnieuw aangelegd. Voor deze plannen is een bedrag van € 150.000,- gereserveerd.

De toegangswegen bij winkelcentrum de Donk worden samengevoegd tot één rijbaan. Ook gaat de gemeente de groenstrook bij het winkelgebied betrekken. Doel is om op deze manier de uitstraling van het winkelcentrum aan de voorzijde te verbeteren. De kosten zijn geraamd op € 360.000,-.

Bij Tuinzigt komt dit jaar een experiment met een markt bij de ingang van het winkelcentrum. Dit vraagt om een nieuwe aanleg van de entree en enkele troittors. De kosten zijn geraamd op € 120.000,-.

De gemeenteraad moet 3 maart de investeringen in de openbare ruimte van de winkelcentra bekrachtigen. Daarna worden de plannen samen met de eigenaren en ondernemers nader uitgewerkt en volgt er een aanbesteding.